اصول و مبانی ترسيم و پرسپکتيو

0 نظر
40,000 تومان
ناشر: مارلیک
کد کتاب: کتاب طرحی
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

کتاب اصول و مبانی ترسيم و پرسپکتيو

مطالب اين کتاب به صورت گام به گام و در قالب يک راهنمای آموزشی توسط کالين پين و