نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ از آغاز تا دوره قاجار

0 نظر
50,000 تومان
ناشر: مارلیک
کد کتاب: کتاب معماری
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

کتاب نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ از آغاز تا دوره قاجار


مقدمه

معماری ایرانی در حال حاضر از دو منظر مورد بحث می باشد. اول أنکه گروهی این گستره را به عنوان یک ...