تاریخ هنر - فرهاد گشایش - History of Art

0 نظر
50,000 تومان
ناشر: مارلیک
کد کتاب: کتاب هنر
وضعیت انبار: در انبار

توضیحات کوتاه

کتاب تاریخ هنر - Histroy Of Art

نوسنده این کتاب بر آن است تا منشاء ظهور آثار و سبک های هنری را مورد بررسی قرار دهد. برای این کار از بررسی هنر پیش از تاریخ شروع میکند و تغییر آثار ...