کتاب های آموزشی، تاریخی و تحقیقی  مربوط به حوزه معماری

کتاب های معماری

نمایش سریع

تاریخ مختصر معماری انگلستان

35,000 تومان

کتاب تاریخ معماری انگلستاننگارنده در کتاب حاضر به آثار شاخص معماری انگلستان از دوران نورمن‌ها تا ابت..

نمایش سریع

ترسیم در معماری

30,000 تومان

کتاب ترسیم در معماریفهرست مطالب مقدمه نویسنده  مقدمه مترجمان مقدمه طبقه بندی ترسیمات ..

نمایش سریع

راهنمای اصول ماکت سازی

25,000 تومان

کتاب راهنمای اصول ماکت سازی..

نمایش سریع

نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ از آغاز تا دوره قاجار

57,000 تومان

کتاب نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ از آغاز تا دوره قاجارمقدمه معماری ایرانی در حال حاضر از ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)