مارلیک

نمایش سریع

تصویرسازی

35,000 تومان

کتاب تصویرسازی..

نمایش سریع

خط در گرافيک

25,000 تومان

کتاب خط در گرافيک (گزینه های طبقه بندی شده منابع کنکور هنر) این کتاب از جمله منابع کنکور هنر است و ن..

نمایش سریع

خلاقیت موسیقی

20,000 تومان

کتابل خلاقیت موسیقی(گزینه های طبقه بندی شده منابع کنکور) خلاقیت موسیقی (گزینه های طبقه بندی شده مناب..

نمایش سریع

خواص مواد

20,000 تومان

کتاب خواص موادمنابع کنکور هنر موضوعات مطرح در این کتاب:ماده - خواص - راهنمای آموزشی (متوسطه)ماده - خ..

نمایش سریع

خوشنویسی

20,000 تومان

کتاب خوشنویسی(گزینه های طبقه بندی شده منابع کنکور) مقدمهداوطلب گرامی کنکور هنر، روش پذیرش دانشجو ب..

نمایش سریع

درآمدی بر نقش نمادین اژدها در آثار فلزی عهد صفوی

20,000 تومان

کتاب درآمدی بر نقش نمادین اژدها در آثار فلزی عهد صفویمؤلفان: محمد اعظم زاده، مصطفی رستمی، مژگان قاسم..

نمایش سریع

درک عمومی ریاضی فیزیک

15,000 تومان

کتاب درک عمومی ریاضی، فیزیکویژه کنکور هنر مقاطع کاردانی - کارشناسی..

نمایش سریع

درک عمومی هنر - تشریحی

70,000 تومان

کتاب درک عمومی هنر(گزینه های طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی) تست درک عمومی هنر از منابع کنکور هن..

نمایش سریع

راندو

35,000 تومان

کتاب راندو..

نمایش سریع

راهنمای اصول ماکت سازی

25,000 تومان

کتاب راهنمای اصول ماکت سازی..

نمایش سریع

رنگ - بتی ادواردز

70,000 تومان

کتاب رنگارائه شیوه های علمی در ترکیب رنگها اثری از بتی ادواردزمقدمه اهمیت رنگ رنگ در سیاره..

نمایش سریع

زمانبندی در انیمیشن

25,000 تومان

کتاب زمانبندی در انیمیشناز آنجا که هرگونه اجراي صحنه‌ای و يا روی صفحات نمايش نيازمند درک اصولی از زم..

نمایش سریع

زیبایی شناسی و آرایش اطلاعات تصویری

20,000 تومان

کتاب زیبایی شناسی و آرایش اطلاعات تصویرینويسنده: غلامرضا حاجی حسینی نژادتصاویر، ابزار انتقال احساسات..

نمایش سریع

ساختار رنگ و طراحی

25,000 تومان

کتاب ساختار رنگ و طراحینويسنده: ریچارد الینگرمترجم: فرهاد گشایش..

نمایش سریع

سازهای موسیقی در نگاره های ایران

55,000 تومان

کتاب سازهای موسیقی در نگاره های ایراننویسندگان مصطفی رستمی و مصطفی منصورآبادیويراستار مصطفی میرداررض..

نمایش 31 تا 45 از 89 (6 صفحه)