مارلیک

نمایش سریع

سبک ها و مکتب های هنری

40,000 تومان

کتاب سبک ها و مکتب های هنرینويسندگان: ایان چیلورز و هرولد آزبرنمترجم: فرهاد گشایش..

نمایش سریع

سبک های گرافیک

45,000 تومان

کتاب سبک های گرافیکنويسندگان: سیمور چاوست و ستیون هلرمترجمین: مهگان فرهنگ پور و لیلا کسائی..

نمایش سریع

سوالات تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری هنر

40,000 تومان

کتاب سوالات تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری هنر تحصیلات تکمیلی همراه ارشد هنر همراه با پاسخنامه ی تشریحی..

نمایش سریع

شناخت هنر گرافیک

65,000 تومان

کتاب شناخت هنر گرافیکنويسنده سیدرضا حسینیويراستار اردشیر بروجنی..

نمایش سریع

شناخت وسایل ارتباط جمعی

25,000 تومان

کتاب شناخت وسایل ارتباط جمعیکتاب کنکور ارشد و دکترای هنرمعرفی مختصر كتابدر قرن حاضر با گسترش اينترنت..

نمایش سریع

صدا دوربین حرکت

65,000 تومان

کتاب صدا دوربین حرکتنويسنده:هربرت زتلمترجم:سیدجواد شبانیويراستار:غلامرضا حاج‌حسین‌نژادويراستار:فرزان..

نمایش سریع

طراحی 1 و 2

20,000 تومان

کتاب طراحی 1 و 2  گزینه های طبقه بندی شده گروه هنر کتاب تحصیلات کتاب گزینه های طبقه بندی شده گر..

نمایش سریع

طراحی از حیوانات

15,000 تومان

کتاب طراحی از حیواناتکتابی آموزشی نقاشی مختص نوجوانان که توسط انتشارات مارلیک منتشر شده است..

نمایش سریع

طراحی از طبیعت و حیوانات

15,000 تومان

کتاب طراحی از طبیعت و حیواناتکتابی آموزش نقاشی مختص نوجوانان که توسط انتشارات مارلیک منتشر شده است..

نمایش سریع

طراحی اسب

15,000 تومان

کتاب طراحی اسبکتاب آموزش نقاشی که توسط انتشارات مارلیک جهت گروه سنی کودکان و نوجوانان منتشر شده است...

نمایش سریع

طراحی با سمت راست مغز

40,000 تومان

کتاب طراحی با سمت راست مغز ارائه شیوه های علمی در آموزش طراحی..

نمایش سریع

طراحی تخیلی

15,000 تومان

کتاب طراحی تخیلیکتابی آموزشی نقاشی مختص نوجوانان که توسط انتشارات مارلیک منتشر شده است.نویسنده مایک ..

نمایش سریع

طراحی حروف فارسی

30,000 تومان

کتاب طراحی حروف فارسینويسنده:امیرسامان حنیفی..

نمایش سریع

طراحی دست

15,000 تومان

کتاب طراحی دستکتابی جهت آموزش هنر نقاشی که توسط انتشارات مارلیک مختص نوجوانان منتشر شده..

نمایش سریع

طراحی نماد و نشانه

40,000 تومان

کتاب طراحی نماد و نشانهنویسنده: سومیو هاسه گاوا و شیگجی کوبایاشی..

نمایش 46 تا 60 از 89 (6 صفحه)